Curriculum Vitae

Experienta profesionala


Lector universitar doctor
▪ Cursuri și seminarii: Fundamentele psihologiei, Psihologia vârstelor, Psihologie socială aplicată, Psihosociologia organizațiilor, Statistică socială, Metodologia cercetării în științele sociale/științele educației, Tehnici de redactare; ▪ Manager al programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar; ▪ Îndrumător și evaluator a proiectelor de cercetare și a lucrărilor de licență ale absolvenților; ▪ Profesor invitat al Universității Montemorelos din Mexic, Facultatea de Educație, pentru susținerea unui curs de statistică aplicată în științele sociale, în cadrul programului de Master în Educație, în perioadele: iunie 2006, ianuarie 2007, octombrie 2012, ianuarie 2013; ▪Membru invitat în comisiile de evaluare a tezelor de disertație pentru Programul de Master în Științele Educației al Unversității Montemorelos din Mexic (9 lucrări de dizertație); ▪ Membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; ▪ Membru în Biroului de Orientare și Consiliere în Carieră a Studenților ▪ Coordonator practică pedagogică (programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar)
Realizator și prezentator de emisiuni TV
▪ Realizator emisiune „Întrebările mamei”, emisiune TV dedicată consilierii mamelor (http://www.sperantatv.ro/web/category/arhiva/intrebarile-mamei/) ▪ Invitat permanent în cadrul emisiunii Educație pentru viață, la Speranța TV
Asistent universitar
▪ Seminarii și cercetare în domeniile: Statistică socială, Metodologia cercetării în științele educației, Metodologia cercetării în științele sociale, Psihosociologia organizațiilor, Psihologia personalității, Tehnici de redactare în științele sociale, Comunicare educațională; ▪ Elaborarea Ghidului de redactare a lucrărilor de licență pentru studenții programului de studii Asistență socială ▪ Membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității ▪ Îndrumător și evaluator a proiectelor de cercetare și a lucrărilor de licență ale absolvenților
Referent de specialitate
ANSIT (Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor), Centrul Teritorial Iași - DSCPT (Departamentul pentru Studierea și Cercetarea Problemelor Tinerilor) și Eurotin (Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului) ▪ Coordonator proiecte de cercetare pe probleme de tineret ▪ Consiliere tineri ▪ Organizare sesiuni de formare ▪ Formator programe de educație alternativă ▪ Supervizarea granturilor de tineret la nivel local
Profesor debutant - Școala Postliceală Mutualistă “Pro Șansa”, Iași, Romania
▪ Cursuri: Introducere în psihologie, Introducere în statistică, Psihologie organizațională

Educatie


Doctor în sociologie - EQF 8
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie ▪ Cercetare socială avansată, Globalizare și politici sociale europene, Politici sociale în domeniul sănătății, culturii și educației, Religia și societatea contemporană
Master în psihologie - EQF 7
Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie organizațională, programul de master “Analiză și intervenție în grupuri și organizații” ▪ Metode de analiză socială, Resurse umane și consultanță, Proiectarea și evaluarea programelor de intervenție, Patologie socială, Schimbarea în organizații
Licență în psihologie - EQF 6
Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Psihologie generală și aplicată ▪ Metode de cercetare, Statistică pentru științele sociale, Psihologie socială, Psihologia personalității, Psihologie clinică, Psihologia muncii, Psihologie cognitivă, Psihologia educației, Consiliere psihologică
Bacalaureat - EQF 5
Colegiul Național, Iași, România ▪ Profil matematică-fizică, limba engleză - intensiv

Formare


Cercetător postdoctorat
Proiectul POSDRU/159/1.5/S/132406 - “SOCERT. Societatea cunoașterii, dinamism prin cercetare”, Beneficiar: Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Parteneri: Institutul de Economie Națională-P1, Universitatea din Oradea-P2
Cursant în cadrul modulului de formare evaluatori interni
Proiectul POSDRU/155/1.2/S/141894 - “Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS, arganizator ARACIS
Cursant
Proiectul POSDRU – 26646 „Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare”, modulul M1 – „Asigurarea calității în învățământul superior” organizat de Universitatea din București, http://blu.cc.unibuc.ro/
Formator
Modulul A7 – “Stil de viață sănătos” al Universității de Vară organizată de Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor
Formator și coordonator proiect
Stagiul de formare “Stil de muncă. Dezvoltarea abilităților de organizare la tineri”, organizat de Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, Centrul Teritorial Iași

Activitate stiintifica


Carti de autor si capitole in volume colective

Niculita, Zenobia. (2015). Părintele de azi, elevul de ieri. Impactul experiențelor educative ale părinților asupra atitudinii copiilor față de școală în vol. Teme de pedagogie generală. (Gavril Jitaru, O. coord.). Iași: Editura Performantica. 168-177.
Niculiță, Zenobia. (2011). Psihosociologia comunităților virtuale religioase. Iași: Institutul European.
Niculiță, Zenobia (coord.) (2011). Symposion: Perspective actuale în cercetarea științifică socio-umană. Cernica: Editura Institutului Teologic Adventist.

Articole in limba engleza

Niculiță, Zenobia. (2015). Factors that influence the intention for voluntary turnover among teachers in Annals UCB Series Economy. 5 / 2015. 90-95
Niculiță, Zenobia. (2015). Teachers' work style development as means of preventing their high staff turnover rates in Romanian Journal of Economics. 2 / 2015. 121-130, http://revecon.ro/articles/2015-2/2015-2-8.pdf
Niculiță, Zenobia. (2015). Psycho-social factors that promote organizational sustainability and innovation in Annals UCB Series Economy. 3 special / 2015. 222-227, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015-04/4.pdf.
Niculiță, Zenobia. (2013). Personality Traits that Foster Ambulance Workers' Professional Performance in Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 78, 13 May 2013, Pages 385-389, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813008859
Niculiță, Zenobia. (2007). Creativity’s functions and means of expression in virtual space in The International Conference „Inventics - Performance and Technical Creativity” The XIXth Edition ECOINVENT, 2007.Iași: Performantica
Niculiță, Zenobia & Caluschi, Mariana. (2007). Self Presentation in Teenagers. Behavioural and Emotional Components in The Centenary of Psychology at the University of Bucharest, October 26th-29th, 2006, Bucharest Conference Papers, vol. II. Bucharest: The University of Bucharest Publishing House

Articole in limba romana

Niculiță, Zenobia. (2014). Etica în comunitățile virtuale. Provocări și oportunități in Costoiu, M., Ciucă, L. B. & Burcea, N. (coord.) (2014). Jurnalul Libertății de Conștiință. Les Arcs, France: IARSIC
Niculiță, Zenobia și Velciu, Alexandrina (2012). Aspecte privind atitudinile familiei și impactul lor asupra procesului educațional în Simpozionul Național cu participare internațională ”KREATIKON. Creativitate - Formare - Performanță, Iași:PIM
Niculiță, Zenobia. (2011). Comunitățile virtuale ca spațiu, obiect și metodă de cercetare în Cercetări Aplicative în Educație, Sănătate și Științele Sociale, București: Editura Universitară
Niculiță, Zenobia. (2010). Comunitățile virtuale religioase - Un nou spațiu de comuniune, ritual și devoțiune în Theorhema. Cernica: Editura Institutului Teologic Adventist
Niculiță, Zenobia. (2010). O tipologie a comunităților virtuale religioase de orientare creștină în Inovația socială, vol.2, nr.1/2010, http://www.inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/issue/view/8
Niculiță, Zenobia. (2009). Aspecte metodologice și deontologice ale cercetării comunităților virtuale în Cercetarea modernă în psihologie. Cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă. București: Editura Universitară
Niculiță, Zenobia. (2007). Comunicare și Creativitate în Spațiul Virtual în Idei și Valori Perene în Științele Socio-Umane 2007. Studii și cercetări. Cluj-Napoca: Argonaut
Caluschi, Mariana și Niculiță, Zenobia. (2006). Discrepanța Eului – factor motivator al dezvoltării personale în Inventica 2006. Invenții care atrag investiții. Iași: Performantica
Niculiță, Zenobia și Caluschi, Mariana. (2005). Creativitate și interese profesionale la adolescenți în Idei și Valori Perene în Științele Socio-Umane. Studii și cercetări, Tomul X. Cluj-Napoca: Argonaut
Niculiță, Zenobia . (2005). Structuri de personalitate implicate în procesul muncii în Idei și Valori Perene în Științele Socio-Umane. Studii și cercetări, Tomul X. Cluj-Napoca: Argonaut
Niculiță, Zenobia. (2004). Abilitățile de autoorganizare și antrenarea lor în Analele Universității Tibiscus, Timișoara, vol XI, seria psihologie. Timișoara: Augusta
Niculiță, Zenobia. (2004). Creativitate și stil de muncă în Inventica 2004. Iași: Performantica

Comunicari la conferinte si sesiuni stiintifice

Psychosocial factors that influence teachers’ turnover decisions
The International Conference on Applied Psychology, Iași, România organizata de Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Work style and organizational climate as aggravating factors of voluntary turnover
The 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Oslo, Norway, organized by the European Association of Work and Organizational Psychology
Training teachers’ work styles. An innovative approach of human resources management in the field of education
The International Conference - Post-2015 Development Agenda And Local Governance, organized by Institutul de Economie Nationala, Academia Romana, Universitatea Petru Maior, Tirgu Mures
Developing a positive organizational climate - a matter of innovation and ethical sustainability
The International Scientific Symposium Information society and sustainable development - IInd Edition organized by Petroleum-Gas University of Ploiesti Faculty of Economic Sciences Center for Studies and Economic Research and Constantin Brancusi, University of Targu-Jiu Faculty of Economics and Business Administration Center of Fundamental and Applied Economic Studies
The relationship between work style and organizational climate for Romanian employees
The International Conference - Emerging Markets Queries in Finance and Business, organized by Petru Marior University of Tirgu Mureș and the Institute of National Economy, Bucuresti
Ambulance workers' personality and its impact on their performance
17th European Conference on Personality organized by the European Association for Personality Psychology and the Institute of Psychology, University of Lausanne, Switzerland
Personality traits that foster ambulance workers' professional performance
The International Conference „Psychology and the Realities of the Contemporary World”, 3rd edition, organized by the Romanian Society of Applied Experimental Psychology together with the Unversity of Bucharest, „Titu Maiorescu” University and the Romanian Academy
„Aspecte privind atitudinile familiei și impactul lor asupra procesului educațional” (coautor)
Simpozionul Național cu participare internațională ”KREATIKON. Creativitate - Formare - Performanță”, ediția a IX-a, organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Comunitățile virtuale ca spațiu, obiect și metodă de cercetare (autor)
Congresul Internațional de Psihologie „Cercetarea Psihologică Modernă. Direcții și Perspective”, organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
„Educația ca valoare în familiile copiilor cu dificultăți de învățare” (autor)
Simpozionul Național „Rolul Familiei în Educația Multiculturală” organizat de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași și Asociația Națională a Psihologilor de Familie din România
”A profile of the participant to the virtual religious communities” (autor)
Conferința Internațională ”Psihologia și Realitățile Lumii Contemporane” organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, Colegiul Psihologilor din România, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
”Cine și de ce participă la comunitățile virtuale religioase”(autor)
A IX-a Sesiune anuală de comunicări științifice a Institutului Teologic Adventist din Cernica, secțiunea științe socio-umane
”O tipologie a comunităților virtuale religioase de orientare creștină”, (autor)
A VIII-a Sesiune anuală de comunicări științifice a Institutului Teologic Adventist din Cernica, secțiunea științe socio-umane
„Aspecte metodologice și deontologice ale cercetării comunităților virtuale”, (autor)
Congresul Internațional de Psihologie „Cercetarea modernă în psihologie. Cercetare cantitativă vs. cercetare calitativă”, Sibiu – Păltiniș, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
„Realitatea comunităților virtuale. O sinteză a cercetării unui nou domeniu”, (autor)
A XVI-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice „Dezvoltare psiho-socialăși reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”, organizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Seminarul științific „Tinerii și noile tehnologii de informare și comunicare. Teorii, probleme și cercetări în spațiul românesc” (participant)
organizat de Academia Română, Institutul de Sociologie, Laboratorul Sociologia Comunicării și a Spațiului Public
„Comunitățile virtuale – de la spațiu intelectual la realitate personală. O analiză calitativă”, (autor)
Conferința Națională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timișoara, organizată de Asociația Psihologilor din România, Catedra de Psihologie a Universității de Vest din Timișoara și Centrul Euroregional de Psihologie Aplicată
„Comunicare și Creativitate în Spațiul Virtual”, (autor)
Sesiunea Științifică „Comunicare – potențial și valoare”, organizată în colaborare de Catedra de Psihologie a Facultății de Psihologie, Asistență Socială, Sociologie și de Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Academia Română, filiala Iași
„Creativity’s functions and means of expression in virtual space”, (autor)
Conferința Internațională de Inventică „Cercetări și tehnologii inovative performanțe”, Institutul Național de Inventică, Iași
”Dezvoltarea managementului timpului și stilul de muncă”
A VI-a sesiune anuală de comunicări științifice a Institutului Teologic Adventist din Cernica, secțiunea științe socio-umane
„Self presentation. Behavioural and emotional components.” (coautor)
Conferința Internațională „Centenarul Psihologiei la Universitatea din București”, organizată de Universitatea din București, Facultatea de psihologie și Științe ale educației
„Discrepanța Eului – factor motivator al dezvoltării personale”, (coautor)
Conferința Internațională „Inventica – Performanțăși Creativitate Tehnică” , Institutul Național de Inventică, Iași
„Trăsături definitorii și stiluri ale Eului între real, ideal și normativ”, (coautor)
Conferința Națională de Psihologie, Cluj-Napoca, Asociația Psihologilor din România și Univ. Babeș - Bolyai
„Creativitate și interese profesionale la adolescenți”, (coautor)
Zilele Academice Ieșene, “Idei și valori Perene în Științele Socio – Umane”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Academia Română, filiala Iași
„Structuri de personalitate implicate în procesul muncii”, (autor)
Zilele Academice Ieșene, “Idei și valori Perene în Științele Socio – Umane”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Academia Română, filiala Iași
“Stil de muncă și creativitate”, (autor)
Sesiunea Anuală de Comunicări și Referate Științifice “Universul Psihosocial al Individului Uman”, Univ. “Petre Andrei”, Iași
“Resurse psihologice ale tinerilor pentru dezvoltarea carierei”, (autor)
Simpozionul Național ”Psihologia – O Știință pentru Timpul Nostru”, Universitatea de Vest, Timișoara
“Stilul de muncă – resursă psihologică pentru performanță profesională”, (autor)
Zilele Academice Ieșene, “Idei și valori Perene în Științele Socio – Umane”, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Academia Română, filiala Iași
“Factori ce influențează creativitatea la vârsta a treia”, (autor)
Simpozionul Național “Psihologia - o Știință pentru Mileniul Trei”, Universitatea de Vest, Timișoara

Workshop-uri

Workshop: „Ce ar trebui să știe despre evaluarea procesului de formare un profesionist în resurse umane?”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași
„Workshop: „Comunicare și metacomunicare în familie. Mit sau realitate?”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași în parteneriat cu Unievrsitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău, Republica Moldova
Workshop: „Calități și competențe ale psihologului școlar în societatea cunoașterii”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Workshop: „Utilizarea Analizei Factoriale exploratorii în construcția probelor psihologice. Aplicații în SPSS for Windows”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Workshop: „Profilul mediatorului în dezvoltarea competențelor interculturale”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Workshop-ul internațional „Cetățenie europeană și competențe interculturale”
organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Proiecte de cercetare

Cercetător post-doctorat -Impactul climatului organizațional și al stilului de muncă asupra fluctuației de personal
Școala Post-doctorală SOCERT. Societatea cunoașterii, dinamism prin cercetare, număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/132406.
Coordonator proiect cercetare - EUD Family Research
Inter-European Seventh Day Adventist Division
Coordonator proiect cercetare
Studiu de imagine a Bisericii Adventiste în rândul populației din București
Colaborator expert în cercetare socială
Profilul psihologic al lucrătorului în domeniul serviciilor de ambulanță Societatea de salvare și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
Doctorand - Comunitățile virtuale cu specific religios și impactul lor asupra atitudinii participanților față de comunitățile religioase locale
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie
Student masterand - Stilul de muncă – resursă personală pentru performanță profesională
Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Coordonator proiect - Stilul de muncă – resursă personală pentru performanță profesională
Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT), Centrul Teritorial Iași
Membru al echipei de cercetare - Modelele și metodologia creativității / inventicii ca fundament al dezvoltării competențelor sociale manageriale. Inventica aplicată
Institutul Național de Inventică Iași
Zenobia Niculita